Roddelen in teams

We komen het in ons werk regelmatig tegen, dat er in de teams óver elkaar gepraat wordt in plaats van met elkaar. Het wordt ook wel eens als reden genoemd waarom men een ander niet aanspreekt. Want als je wel feedback geeft, weten binnen de kortste keren de rest van de collega’s, zo niet alle afdelingen het ook.

Roddelen betekent: over iemand praten terwijl diegene er zelf niet bij aanwezig is.
Hoewel je ook positief kan roddelen over iemand door positief over de ander te praten, een collega op de hoogte wil houden/brengen met een bepaald weetje of nieuwtje, wordt er vaker negatief over iemand gepraat, waardoor roddelen als negatief wordt ervaren (en ook vaak is).

Vertrouwen als basis

De basis van goed teamwork is vertrouwen (Lencioni). En hoewel je tijdens het roddelen met die ene collega over de andere collega vaak een verbinding voelt en misschien ook wel zoekt, is het buitensluiten van een collega vaak voelbaar voor degene die buitengesloten wordt. Dus is het vertrouwen ver te zoeken.

Waarom roddelen soms goed voor je is.

Soms kan roddelen ook positief werken. Het kan fijn zijn om even over de werkdruk bij een andere collega te klagen. Of stel dat je je frustreert aan een collega en je bespreekt dit met een collega, dan geeft het weer even lucht. Voor je gevoel kan je er weer even beter tegen.

Roddelen kan ook positief zijn als dingen gebeuren die niet kunnen, zoals grensoverschrijdend gedrag, slechte omgangsnormen etc. Dan is het positief om het er met iemand over te hebben en als je van elkaar hoort dat dit gedrag vaker voorkomt, kun je er samen melding van maken. Roddelen versterkt tot bepaalde hoogte de band met die collega. Maar als het doorslaat en je roddelt met verschillende mensen, dan heeft het weer negatieve gevolgen.

‘Op de korte termijn voelt het misschien fijn, maar voor lange termijn is het volgens ons niet de oplossing. Maar daarover verderop meer.’

Bescherming van normen die binnen het team gelden

In elk team gelden bepaalde normen en waarden. En hoewel mensen van nature eerst voor zichzelf zorgen, zullen ze zich aanpassen aan de groep. En in een groep wil je je natuurlijk wel van je beste kant laten zien.

Als er veel geroddeld wordt in een team is het moeilijk om die eerste stap te zetten en dit te doorbreken. Dit vraagt lef, moed en doorzettingsvermogen van de teamleden én ook van de teamleider/-manager.

Iemand in een negatief daglicht zetten/ sensatie opzoeken

De meeste mensen houden van sensatie. Kijk maar hoeveel er gekeken wordt naar roddels over bekende Nederlanders. En we zijn allemaal mensen. Maar vraag je zelf eens af waarom je roddelt. Wat brengt het jou? Wat levert het op?

Roddelen zegt meer over jezelf dan over een ander…
Ben je je bewust van je eigen gevoel als je roddelt over iemand? Voel je je er fijn bij? Of juist niet? Grote kans is dat je ten diepste wel voelt dat het niet fijn is. Het geeft jou op de korte termijn misschien wel het gevoel dat ‘jij het beter doet’ dan de ander (aanklager in dramadriehoek).

Weet je ook waarom je roddelt? Wat hoop je te bereiken? Durf je eerlijk naar jezelf te zijn en op deze vragen antwoord te geven? Je mag me ze met ons delen als je wil.
Het begint namelijk altijd met een stukje bewustwording.

Wat kan je eraan doen?

Als team kun je samen afspreken niet meer te roddelen. In plaats van roddelen is het beter om elkaar feedback te geven. Hierin kunnen wij je eventueel helpen.

Als extra tussenstap adviseren wij regelmatig ‘het buddy systeem’. In principe wordt het de afspraak om elkaar direct feedback te geven. In het buddy systeem mag je eerst met je buddy bespreken hoe je dit het beste aan kan pakken om vervolgens het met de desbetreffende collega te bespreken. (maar dus niet eerst met het hele team bespreken). Een Engelse versie die ons aanspreekt is:

Before you speak..

THINK

T – is it true? (is het waar?)

H – is it helpful (helpt het?)

I – is it Inspiring (is het inspirerend?)

N – is it necessary (is het nodig?

K- is it Kind (is het aardig)?

En als het antwoord op 1 van de bovenstaande vragen nee is, zeg het dan niet!

Roddelen veroorzaakt een negatieve werksfeer, mensen melden zich eerder ziek etc.

Terwijl elkaar aanspreken een positievere werksfeer met zich meebrengt en het vertrouwen vergroot. En in het team is ieder individu verantwoordelijk voor de bijdrage voor het grotere geheel.

Veel succes en plezier met het verhogen van je werkgeluk.

Kun je hierbij wel een handje gebruiken, dan staan we graag voor je klaar.

Bijdrage geschreven door: Henrike