Ieder op de juiste plek, verhoogt het werkgeluk!

Zoals we in ons vorige blog aangaven, maken wij tijdens onze sessies vaak gebruik van een organisatie- of teamopstelling. Een opstelling geeft je nog meer inzicht en laat je vaak heel duidelijk zien welke teamgenoten er wel en welke niet de juiste rol binnen het team vervullen.

Naast elkaar persoonlijk beter leren kennen, is het goed inzicht te krijgen in de verschillende rollen binnen een team. Zo kwam er een leidinggevende naar ons toe, die een team had dat al jaren als een goed geoliede machine samenwerkte, maar dat leek nu wat te haperen. Er waren wel wat veranderingen in het team geweest, iedereen kon het goed met elkaar vinden en het werk was hetzelfde gebleven. Dus wat is er dan aan de hand?

Ogenschijnlijk kleine veranderingen kunnen meer impact hebben binnen het team dan je in eerste instantie zou verwachten. Met een teamopstelling kunnen we meer duidelijkheid krijgen in ieders rol en beste plek binnen het team. Zo’n opstelling kunnen we op diverse manieren doen en in dit geval kozen we ervoor de medewerkers hun rol/functie op een vel papier te laten schrijven. Vervolgens nodigden we ze uit deze papieren op de grond te leggen, erop te gaan staan en om te voelen hoe het was om in hun huidige rol/functie te staan.

Was dit nog steeds de rol/functie die zij binnen het team wilden vervullen? Voelde het goed om daar te staan, of toch niet? In eerste instantie deden de medewerkers er wat lacherig over. Het is een stuk papier op de grond, hoe kan ik nou voelen hoe die rol/functie voor mij is? Na een onwennig begin werden ze al snel serieus, zeker toen ze op een andere rol/functie mochten gaan staan en ervoeren dat dit anders voelde. Ervaringen als warme voeten krijgen of wiebelig op de benen staan of juist fijn voelen, waren verschillende ervaringen vanuit de teamleden.

Door dit als team te doen, kregen alle medewerkers inzicht in hun eigen rol/functie, maar ook in die van hun teamgenoten en konden ze in gezamenlijk overleg rollen/functies (waar nodig) opnieuw verdelen. Er kwam ook naar boven welke wensen ze voor de toekomst hebben om een bepaalde rol te vervullen, waar ze nu nog niet klaar voor waren.
Ieder teamlid kreeg de tijd om twijfels uit te spreken én een gezamenlijk akkoord te geven. Zodat er een gezamenlijk commitment is.

Een andere leidinggevende vond het moeilijk te zien dat medewerkers steeds minder werkten zoals zij het vanuit haar idealen voor ogen had. Toen we haar vroegen of ze wist wat haar team nodig had, kon ze daar niet direct antwoord op geven. Bij deze opstelling bleef de leidinggevende toeschouwer en maakte we gebruik van een representant die de  verschillende rollen vanuit de medewerkers op zich nam. Op deze manier kon de leidinggevende goed zien wat er onder haar medewerkers speelde en ontdekte ze dat het echt geen kwade wil was. Er was angst voor verandering, een team voelde zich onvoldoende gezien én het bleek dat ze allemaal echt hetzelfde doel voor ogen hadden.
Er was veel meer begrip voor elkaar en zo konden ze constructief overleggen welke werkwijze het beste zou werken.

En daarmee komen we nog even terug op het onderwerp van ons vorige blog: gelukkig op de werkvloer. Werken in een team waar alle medewerkers op de juiste plek staan en helder hebben wat ieders rol is, verhoogt het werkgeluk van het hele team.

Merk jij ook dat er wat hapert binnen jouw team en wil je weten wat een opstelling voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer!