Geluk(kig) op de werkvloer

In onze samenwerking willen wij jou (en je collega’s) hetzelfde laten ervaren als wij ervaren als we aan het werk zijn: gelukkig zijn op de werkvloer.

Nu we in het nieuwe jaar een paar weken op weg zijn, is het goed even stil te staan bij het team waar je mee samenwerkt. Met het thuiswerken, de lockdown en de kerstvakantie kan de verbinding in het team best zijn afgenomen. Als je langere tijd minder contact met elkaar hebt, ben je minder op de hoogte van wat er bij de ander leeft.

Of misschien zijn er nieuwe teamleden bijgekomen, die je nog niet zo goed kent. En dan niet alleen zakelijk. Elkaar ook persoonlijk (leren) kennen zorgt wat ons betreft voor betere verbinding… en dus betere samenwerking.

We willen je graag meenemen naar een paar voorbeelden uit de praktijk. Wij mochten aan de slag met twee teams die bestonden uit mensen die er lang werkten en nieuwe medewerkers. Grote vraag was: hoe voeg je dat goed samen? Die wij vertaalden naar: hoe kunnen we elkaar ‘versneld’ en persoonlijker leren kennen, zodat onze samenwerking goed verloopt en we het best uit onszelf en het team kunnen halen?

Tijdens het observeren van en spreken met de medewerkers bleek al snel dat er verschillende dingen leefden. Zo was er iemand die zich afvroeg of ze dit werk wel tot haar pensioen wilde blijven doen. Door dit te uiten naar haar collega’s, begrepen die haar ineens veel beter. Het was een team dat zo’n acht jaar samenwerkte, maar al in onze eerste sessie hoorden ze dingen van elkaar, die ze niet wisten. Vooral op het persoonlijke vlak.

Dat is waar wij direct op inzetten: alles zo persoonlijk mogelijk maken. Want hoewel het een team is en ieder daarin zijn eigen rol vervult, staat of valt dat team met elke individuele persoon. Door de gesprekken gelijk persoonlijk te maken, creëren we meer verbinding en openheid. Vertrouwen. Door stil te staan bij wat er is, scheppen we ruimte voor meer. Soms zitten personen zo vol met bijvoorbeeld onuitgesproken gevoelens dat ze niet goed meer kunnen functioneren.

En dan komen wij binnen en vragen we of die persoon wel de goede rol binnen het team heeft. ‘Hoezo? We werken zo al jaren en dat ging altijd goed.’ Juist in die logica ga je aan de persoonlijke en teamontwikkeling voorbij. In de acht jaar dat het team samenwerkt kan de persoonlijke situatie van de individuele personen totaal veranderd zijn. Hebben ze een relatie gekregen of beëindigd? Zijn er kinderen? Hebben ze een ernstig verlies meegemaakt? Hebben ze meer levenservaring opgedaan en zijn ze toe aan een volgende stap?

Als je hier niet bij stil staat, begrijp je ook niet waarom het team niet meer zo soepel functioneert. Simpelweg omdat je je niet realiseert wat al die persoonlijke ontwikkelingen binnen het team veranderen.

Wij leggen daarin bepaalde aspecten bloot en brengen de teamleden weer met elkaar in contact. Altijd vanuit een positieve benadering. We laten de medewerkers bijvoorbeeld hun eigen kwaliteiten benoemen. Dat is geen makkelijke opgave, omdat we meestal veel meer gefocust zijn op onze slechte kanten. Vervolgens vragen we de medewerkers elkaars kwaliteiten te benoemen. Dat levert vaak heel verrassende resultaten op. ‘Vind jij dat een kwaliteit van mij?’ ‘Zie jij mij zo?’ Je gaat jezelf én je collega’s met heel andere ogen zien.

Tijdens onze sessies maken we vaak gebruik van een organisatie- of teamopstelling. Een opstelling geeft je nog meer inzicht en laat je vaak heel duidelijk zien welke teamgenoten er wel en welke niet de juiste rol binnen het team vervullen.

Hoe we de organisatie- of teamopstelling inzetten, lees je in ons volgende blog.

Wil je direct meer weten, neus dan rustig verder op onze site of neem contact met ons op. We vertellen je graag meer!