Meer over organisatie-opstellingen

Wat houdt het in?

Een organisatieopstelling is een krachtige methode om helderheid en inzicht te verkrijgen in wat er speelt binnen een organisatie. Door te werken met de ‘onderstroom’ – dat wat iedereen voelt maar niet altijd uitspreekt – kunnen tijdens een opstelling de kernproblemen direct aan het licht komen.

Een goed functionerende organisatie

Een goed functionerend systeem is gebaat bij harmonie. Deze wordt bereikt door het naleven van enkele basisprincipes:

  • Balans tussen geven en nemen
  • Rangorde – iedereen neemt een passende plek in
  • Erbij horen – iedereen heeft recht gezien en gehoord te worden

Voor organisaties zijn er bovenop eerdergenoemde nog twee belangrijke basisprincipes:

  • De oorsprong van het bedrijf
  • De historie van het bedrijf – zowel bevorderlijk als afbrekend

 

Blokkades en erkenning

Als de principes van balans, rangorde en inclusie niet worden nageleefd in een organisatie, kunnen er blokkades en problemen ontstaan. Als een leidinggevende bijvoorbeeld zijn verantwoordelijkheden niet neemt, kan dit wrijving veroorzaken. Door ‘problemen’ te zien als signalen en deze zichtbaar te maken, kan de harmonie worden hersteld en kunnen blokkades worden opgelost. Het erkennen van gebeurtenissen uit het verleden die nog steeds doorsudderen in de onderstroom, kan ook bijdragen aan dit proces.

De vraag die je hebt is duidelijk

Als de vraag of het probleem waar je antwoord op wil duidelijk is, plaatst de vraagsteller intuïtief representanten (plaatsvervangers) voor zichzelf en zijn team op een plek in de ruimte. Het innerlijke beeld van de vraagsteller wordt zichtbaar. De representanten geven vanuit deze beginpositie hun gevoelens weer en krijgen als vanzelf toegang tot onderliggende verhoudingen tussen hen en andere representanten.

Dit lijkt op een soort rollenspel, waarbij de representanten de ander of de organisatie niet kennen, maar toch in staat zijn om het gevoel en de situatie nauwkeurig weer te geven. Tijdens de opstelling bewegen de representanten en spreken gevoelens en zaken uit. Dit geeft de vraagsteller niet alleen inzicht op rationeel vlak, maar kan ook diepere lagen aanspreken, waardoor er veranderingen en oplossingen kunnen plaatsvinden die anders niet mogelijk waren.

Verschillende mogelijkheden

Opstellingen zijn krachtige tools die in verschillende vormen kunnen worden toegepast, zowel online als offline, in grote of kleine groepen, of zelfs één-op-één. We kunnen representanten inzetten, voorwerpen of vloerankers gebruiken – het is allemaal mogelijk. Wanneer representanten worden ingezet, werken wij alleen met mensen die ervaring hebben met opstellingen en het representeren van anderen. Afhankelijk van jouw specifieke vraag stellen wij de beste optie voor.

Wil je meer weten over opstellingen en systemisch werk? Zoek dan contact met ons of lees hier de ervaringen van anderen. Cetacea opereert vanuit Nijverdal, Twente, maar is voor iedereen bereikbaar. We werken op verschillende locaties de opstelling uit, afhankelijk van jouw vraag.

Kom eens zitten, omdat je best wel hard gaat, kom verstillen en luister wat je aan het hart gaat.

Heb je vragen?

Wij komen graag met je in contact!