Privacy verklaring

Cetacea works, gevestigd aan Maximastraat 1, 7442 NW in Nijverdal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Cetacea works is een samenwerking tussen Henrike Schotman (henrike@demagischekracht.nl) en Jacqueline Kollerie (info@jacquelinekollerie.nl 

 In deze privacyverklaring wordt inzicht gegeven in welke gegevens er verzamelt en gebruikt worden en de reden hiervan.  

Bij het verwerken van deze gegevens wordt er voldaan aan de eisen die de  AVG-wet stelt.  

 

Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens 

Wij gebruiken alleen die gegevens die jij vrijwillig verstrekt. Wij zullen je persoonsgegevens alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt. 

Jouw persoonsgegevens geef je vrijwillig aan ons: 

  • Doordat je je aanmeldt/inschrijft voor een persoonlijk traject, (online) training, workshop of actie. 
  • Wanneer je een product of dienst aanschaft. 
  • Als je (on-,/ offline) inschrijft  voor de nieuwsbrief die we per mail versturen. 
  • Wanneer je klant bent en daarvoor persoonlijke en/of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van jouw begeleiding. 
  • Om een relatie met je op te bouwen en je op de hoogte te houden van onze diensten, ontwikkelingen en workshops en acties. 

Cetacea works legt deze gegevens vast voor de uitvoering van de opdracht of de vraag die jij hebt. 

 

Gebruik en doel van jouw persoonsgegevens 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we van je gebruiken. Met welk doel we die gebruiken, wat de juridische grond is om die te gebruiken en hoe lang we je gegevens zullen bewaren. Sommige gegevens zijn we wettelijk gezien genoodzaakt om langer te bewaren, omdat ons dit is opgelegd door de wetgever.  

Persoonlijk traject/begeleiding  

Voor- en achternaam 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

geboortedatum 

Inschrijving van nieuwsbrief (via website of op een beurs) 

Voor- en achternaam 

E-mailadres 

* Het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven van de nieuwsbrief, door op de link: uitschrijven van nieuwsbrief te klikken. Je ontvangt dan geen nieuwsbrief meer.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Cetacea works neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cetacea works) tussen zit. Cetacea works gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Naam systeem Mailchimp:  wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en aanmeldingen voor een workshop. Als u zich via de site of tijdens een beursbezoek inschrijft voor het ontvangen van de nieuwsbrief of deelname aan een workshop, wordt u voor- en achternaam en emailadres opgeslagen. 

Bekijk hier de privacy verklaring van Mailchimp 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Cetacea works bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, komt u op een maillijst van ‘uitgeschreven’, u ontvangt dan geen mail meer. Uw gegevens blijven uiterlijk 1 jaar in dit systeem, totdat wij ze handmatig verwijderen. 

Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zullen uw gegevens 7 jaar bewaard blijven. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst en andere overige zaken die gerelateerd zijn aan verplichtingen vanuit de overheid. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Cetacea works verkoopt uw gegevens NIET aan derden en deelt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cetacea works blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en doet haar uiterste best om uw gegevens veilig te stellen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, worden tot op heden niet gebruikt (dit wordt tzt aangepast). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cetacea works en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cetaceaworks.nl. 

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (met uitzondering van feest- en zondagen en vakanties), op uw verzoek. Cetacea works wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Cetacea works neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cetaceaworks.nl  

 

Cetacea works behoudt zich het recht om de privacyverklaring aan te passen.