Organisatie opstellingen

Een organisatie opstelling geeft helderheid en inzicht in wat er speelt binnen een organisatie. 
In een opstelling wordt gewerkt met de ‘onderstroom’: dat wat iedereen voelt, maar wat niet altijd uitgesproken wordt. Ook kan het zijn dat er iets op onbewust niveau speelt waar mensen onbewust naar handelen, maar wat niet gunstig is voor de organisatie. Tijdens een opstelling komt de kern van het probleem direct aan het  licht.

Elk systeem houdt van harmonie. Ook een organisatie zal het best functioneren als het in harmonie is. Om harmonie te hebben zijn er een paar basis principes die binnen elk systeem en dus ook binnen een organisatie van belang zijn:

  • er is een balans tussen geven en nemen
  • iedereen neemt de juiste plek in – rangorde
  • alles wil gezien worden – iedereen heeft het recht erbij te horen

En 2 basis principes  die speciaal voor organisaties van belang zijn, zijn: 

  • de oorsprong van het bedrijf – 
  • de geschiedenis van het bedrijf – zowel positief als negatief

 

Is er iets in de organisatie wat niet aan bovenstaande principes voldoet dan ontstaan er ‘blokkades’, wrijving en problemen. 
Als bijvoorbeeld een leidinggevende zijn verantwoordelijkheden niet neemt, kan het zijn dat één van de andere medewerkers deze overneemt. Dit veroorzaakt op den duur wrijving.
Als er in het verleden iets is gebeurd wat men liever vergeet, kan dit in de onderlaag door-sudderen, totdat het gezien en erkend is.

We benaderen ‘problemen’ ook niet als problemen, maar als een signaal dat iets zichtbaar mag worden, zodat de harmonie herstelt kan worden.


Hoe gaat het in z’
n werk

Als de vraag of het probleem waar je antwoord op wil duidelijk is.
Plaatst de vraagsteller intuitief de representanten (plaatsvervangers) voor zichzelf en andere leden van de organisatie op een plek in de ruimte.
Dit geeft het innerlijke beeld van de vraagsteller weer. 

 Vanuit deze beginpositie geven de representanten  hun gevoelens weer. Het bijzondere is dat zij als vanzelf toegang krijgen tot deze gevoelens en onderliggende verhoudingen tussen hen en andere respresentanten. 
Het lijkt een soort ‘rollenspel’ die de vraagsteller laat zien wat er speelt. Zonder dat de representanten de ander of de organisatie kennen. Dit wordt vaak als heel bijzonder ervaren, met name als iemand dezelfde woorden gebruikt als de persoon waarvan die de rol representeert. 

Tijdens de opstelling bewegen de representanten, spreken gevoelens en zaken uit. 

Zo krijgt de vraagsteller niet alleen inzicht op rationeel vlak, maar gebeurt er ook iets op een diepere laag, waardoor er veranderingen en oplossingen kunnen plaatsvinden die anders niet konden plaatsvinden.

 

Andere mogelijkheden

Een opstelling is in vele vormen te doen.
Zowel online als offline, in (grote) groepen of kleine groepjes als 1 op 1.
Mét representanten* of met voorwerpen of vloerankers.

Afhankelijk van je vraag, zullen wij een voorstel doen welke vorm het beste past. *Als wij werken met representanten, dan zijn dit mensen die ervaring hebben met opstellingen en met representeren. 


Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op 
Ervaringen van anderen lees je hier.